• Størlingegård
  • Størlingegård
  • Størlingegård

Størlingegård

Størlingegård er en smuk, unik natur- og jagtejendom på 150 ha, som er fordelt på 100 ha skov og 50 ha agerjord. Ejendommen er beliggende på Sydsjælland i et dejligt kuperet terræn.

Reviret er et sandt paradis for specielt fasaner, ænder, råvildt og dåvildt.

sten.2Den nuværende ejer har siden overtagelsen i 2003 forøget Størlingegård med yderligere fire naboejendomme – alle med tilhørende agerjord, som støder direkte op til skoven.

Et afvekslende landskab giver de bedste betingelser for at få dyr til at slå sig ned. På ejendommen er der derfor blandt andet etableret flere store skovenge, som giver reviret en herlighedsværdi ud over det sædvanlige.